2. loeng Informaatika ja õppekava

Didaktiline loogika on see, et õpetada tuleb ära esmalt need asjad, ilma milleta hakkama ei saa. tuleb õpetada esmalt neid asju, mida tal on kohe vaja kasutada või milles ta hetkel eksib. Olgu selleks siis puudujäägid esitluste koostamises või e-kirjale manuse lisamine.

Informaatika ainekava muutumine Eestis

  • Eesmärgid MIKS ÕPETATAKSE? akadeemiline karjäär, siis nüüd “teine kirjaoskus”
  • Sisu MIDA ÕPETATAKSE? – programmeerimine, siis nüüd Word, Excel, Powerpoint, internet
  • Meetodid KUIDAS ÕPETATAKSE? – loeng+praktika, siis nüüd projektõpe, rühmatöö

Väljundipõhises õppekavas on väljundid, milleni õpilane peab lõpuks jõudma, teemadest ei räägita.

Täna on informaatika eraldi õppeainena.

Ühegi asjaga ei ole vaja alustada liiga vara, sest hiljem ei ole midagi teha 🙂

Heily Epro

ECDl ja RÕK võrdlus

Pikkus on erinev ja struktuur on erinev.

Erinevus on ka meetodites: ECDlis on palju faktiteadmist, rühmatööd ei saa teha, sest kõik lõpeb testiga. Õppematerjal ja videod on olemas. ecdl.ee

MIS ON ÕPPEKAVA?

Õppekavad hakkasid tekkima Rooma riigist (kreeka keelest laenati sõna curriculum, mis tähendas jooksurada)

Ralph Tyler ja Hilda Taba lõid pärast II maailmasõda käsitluse õppekavast ja selle arendusprotsessist.

Kinnitatud õppekava on ametlik dokument.

KASVATUSLIK ÕPPEKAVA koosneb järgmistest õppekavadest:

Toetatud õppekava –  toetatakse õppevahenditega, õpetajatega

Õpetatud õppekava – see, mille järgi õpetatakse ehk mis toimub klassiruumis. Õpetatud õppekava sõltub ka hinnatud õppekavast.

Hinnatud õppekava – see, mida eksamil küsitakse.

Lisaks kasvatuslikule õppekavale mõjutavad ÕPITUD ÕPPEKAVA veel:

IDEAAL-ÕPPEKAVA ei ole kirjas, aga istub õpetaja sees ja suunab tema käitumist.

VARIÕPPEKAVA – keegi ei ole tahtnud õpilasele õpetada, aga õpilane on selle endale kaasa saanud, ära õppinud (nt spikerdamine, inimestega manipuleerimine) See on kõik halb, mis õpilane saab koolist kaasa. Alati negatiivne.

Koolides ei ole mitte arvutiõpetus vaid informaatika.

Kooli õppekava koostatakse õpetajate meeskonnatöös riikliku raamkava alusel.

Kooli õppekaval on oma üldosa ja ainekavad, milles määratletakse klasside kaupa iga õppeaine eesmärgid, õppetegevus ja -sisu, oodatavad õpitulemused, õppemeetodid ja õppekirjandus, lõiming ja läbivad teemad, hindamiskriteeriumid.

Ainekava alusel koostab õpetaja endale igal aastal kalendaarse tööplaani.

UUED KODUTÖÖD

1. ülesanne

Koostada oma kooli informaatika ainekava 5. või 6. klassile, mis sisaldab eesmärke, õppetegevust ja -sisu, oodatavaid õpitulemusi, õppemeetodeid ja õppekirjandust, lõimingut ja läbivaid teemasid, hindamiskriteeriumid.

2. ülesanne

Loengus kuuldud ja nähtud materjal

 

Advertisements

Jäta kommentaar

Kommenteerimiseks palun logi sisse, kasutades üht neist võimalustest:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s