Teadmusjuhtimine

Tedmusjuhtimise mõiste võeti aksutusele 1980ndate aastate teisel poolel. Teadmusjuhtimise mõiste on seotud Karl Wiigi nimega.

Kimiz Dalkir, Gunnar Hedlund, Bryant Duhon ja Harry Scarborough on teadmusjuhtimist defineerinud kui protsessi, distsipliini või praktilise tegevuse valdkonda.

Prusak (2001) rõhutab, et teadmusjuhtimine ei ole siiski ärikonsultantide väljamõeldis, vaid praktiline vajadus vastukaaluks olulistele sotsiaalsetele ja majanduslikele trendidele, milleks on globaliseerumine, arvutitehnoloogia kiire areng ja suundumine teadmistepõhistele organisatsioonidele, milles informatsiooni, teadmisi ja teadmust käsitletakse kui olulisemat ressurssi organisatsiooni efektiivsuse ja konkurentsivõime tagamiseks.

Thomas A. Stewart’i artiklite seeria intellektuaalsest kapitalist ajakirjas Fortune (Stewart 1991, 1993, 1995) ja Jaapani majandusteadlaste Ikujiro Nonaka ja Hirotaka Takeuchi (1995) raamat “The Knowledge Creating Company” mõjutasid teadmusjuhtimise alaste ideede arengut.

Teadmusjuhtimise eesmärk on leida vahendeid, meetodeid, mehhanisme, tehnoloogiaid, strateegiaid ja poliitikaid, et muuta töötaja personaalsed teadmised, kogemused ja teadmus organisatsiooni teadmuseks ehk kollektiivseks teadmuseks ning luua tingimused uue teadmuse loomiseks tagamaks organisatsiooni produktiivsus ja konkurentsivõime teadmistepõhises ühiskonnas (Virkus 2015)

Kasutatud allikad

Prusak, L. (2001). Where did Knowledge Management Come from? IBM Systems Journal, 40 (4), 1002-1007. http://www.conservationcommons.org/media/document/docu- 44l8p7.pdf

Stewart, T. A. (1995). Trying to Grasp the Intangible. Fortune, 157-61 (2 October)

Stewart, T. A. (1993). Your Company’s Most Valuable Asset: Intellectual Capital. Fortune (3 October).

Stewart, T. A. (1991). Brainpower. Fortune, pp.44-56 (3 June)

Nonaka, I.,Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. New York: Oxford University Press.

Virkus, S (2015)Loengukonspekt. Teadmusjuhtimine. I moodul.

Advertisements